Quiz

Nee, de voornaam van de echtgenoot van Stijn Buys hoort niet tot mijn parate kennis over mijn geboortestad. Het bleek Gerrit te zijn, maar ook voor mijn kompanen in het pubquizgroepje dat meedeed aan de 11e editie van de Grote Nijmeegse Geschiedenis Quiz bleek het een blinde gok te zijn. Ons groepje onder leiding van een heuse hoogleraar had zich getooid met de naam ‘Team Harrie‘. Twee dagen daarvoor had ik mijn kat Harrie opgevoerd als  hoofdrolspeelster in een column die ik  voorlas op de openingsavond van dit jaarlijkse geschiedenis-weekend en daarmee voor even Harrie tot de meest bekende poes van Nijmegen gemaakt. Het vernoemen van ons quizgroepje naar Harrie was nog een soort uitgesteld eerbetoon aan haar.
Wij, team Harrie, deden het goed in de quiz. Halverwege stond ons team samen met een andere groep ex aequo op de eerste plaats. Dat vergrote uiteraard de druk enorm. Soms viel die ook erg mee, als een van ons pertinent het antwoord op een vraag wist en wij met gerust hart als groep zijn of haar wijze antwoord volgden en een zekere A, B, of C op het antwoordformulier invulden. Heftiger ging het er aan toe als er twee- of zelfs driespalt in ons groepje optrad en via en stemming het dan meestal foutieve antwoord gekozen werd en er geen gehoor werd gegeven aan de enkeling die niemand meekreeg voor zijn juiste keuze. De vraag die ons uiteindelijk fataal werd ging over de tijdspanne die verliep tussen de benoeming van eerste en de tweede vrouwelijk hoogleraar aan de toen nog Katholieke universiteit. Dat bleek niet één jaar te zijn, zoals Team Harrie, tot op het bot gespleten dacht, maar dat waren er maar liefst twintig!
In de einduitslag waren wij met twee ander groepjes op de eerste plaats geëindigd met een score van 21 goede antwoorden op de 30 vragen. Maar de schattingsvraag over hoeveel vrouwen in Nijmegen wonen werd door ons in de barrage minder goed beantwoord dan door de uiteindelijke winnaars. Maar wij waren mede eersten geworden en verlieten met opgeheven hoofd de het strijdperk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.